The Complete Häfele

окта hafele

Познатата Окта Häfele

На неа преставени урнеци, семплови од конструктивен ОКОВ од програмата на .

Maxifix, Minifix, Rondofix, Спојница под Агол, Спојници за сува монтажа, Окови за кревети, конформати и останати џиџимиџарници-тракатанци-интересни работи кои ми го правеа денот интересен и корисен.

Изработено во Леснина Инженеринг 2004 год.

Заслуга имаат…

Техно (јас), Орце, Дејан Николовски, Дејан Стојановски, Маријан,

Филип Нешковски, Владо Шутаров звани Шуки,

Лилјана Џајковска, Соња Димитровска, Весна Стојановска

DreemTeam во тогашната Леснина Инженеринг 2001-2005
bersd5mng4

одд.М А Р К Е Т

tehnog

www.zlatenzanaet.com

0 коментари: